Şəxsi kabinet

Vizit kartlar

Basma naxış üsullu vizit kartlar


Bu proses adətən xüsusi metal folqadan istifadə etməklə soyuq və ya müəyyən temperatura qədər qızdırılmış ştamp vasitəsilə sıxılma yolu ilə məlumatların vizit kartı üzərinə həkk olunmasıdır. Bu prosesi çap olunmuş hazır maketlərin səthlərinə də tətbiq etmək olar. Bu üsulla məlumatları hətta rəngsiz aşağı və ya yuxarıya doğru çıxıntılı formada da hazırlamaq mümkündür. Basma naxış üsulunda istifadə olunan folqalar standard rəngdə olur. Bu üsulla vizit kartların hazırlanması müəyyən vaxt tələb edir və onun dəyərinin hesablanması fərqli qaydada aparılır. Bunun üçün ofis menecerimizlə əlaqə saxlayın.