Şəxsi kabinet

Bəclər

Plastik bəclər


Bəc məxsus olduğu şəxs haqqında informasiya daşıyıcısıdır. O bir uniforma elementi kimi qəbul olunur. Bəclər sublimasiya üsulu ilə hazırlanır və standartdan kənar ölçülərdə də ola bilər. Bəzi hallarda plastik üzərinə vinil çapı və lazer nəqqaşlama üsulu ilə bəclər hazırlanır. Bəc eskizi hazırlanan zaman onun korporativ stilə uyğunluğu və rahat oxunaqlı olması nəzərə alınmalıdır. Bəcin arxa hissəsinə klips, sancaq və ya maqnit yerləşdirilə bilər. Bəzi hallarda yuxarı hissəsində dəlik açaraq boyun ipi (lanyard) və ya nazik zəncirlə asmaq olar.
Bəclərin hazırlanma müddəti üsulundan və sayından asılı olaraq bir saatdan bir neçə günə qədər ola bilər. Kartların maketi üzərində möhür və ya imzanız olduğu halda, şirkətiniz onların istifadəsinə dair rəsmi icazə məktubu təqdim etməlidir.